Demà, dimarts 4 d’agost, s’obren les inscripcions de federats i federades
Notícies Generals | 03/08/2020
La vigència del reconeixement mèdic de les llicències de categoria territorial es prorroga com a màxim fins al pròxim 31 de desembre.
Demà, dimarts 4 d’agost, s’obren les inscripcions de federats i federades

La Federació Catalana de Futbol obrirà aquest dimarts dia 4 d’agost el procediment d’inscripció de federats i federades per la nova temporada 2020-2021. Un cop efectuat el tancament del curs 2019-2020, endarrerit amb motiu de la crisi sanitària derivada de la Covid-19, es podrà iniciar la tramitació per a la inscripció de federats i federades, tant en els casos de llicències territorials com estatals.

Tot seguit, l’FCF detalla el procediment d’inscripció de federats i federades, de conformitat amb allò previst al Reglament General:

Reconeixement mèdic obligatori

Per poder completar la inscripció com a federat, el reconeixement mèdic obligatori ha de trobar-se en vigor, d’acord amb l’article 112 del Reglament General.

Per recomanació mèdica de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, la vigència màxima del reconeixement mèdic s’estableix en dos anys naturals, si bé amb motiu de la situació viscuda arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, en els casos de llicències de categoria territorial tots aquells reconeixements mèdics que hagin caducat durant l’estat d’alarma o posteriorment, podran completar el procediment d’inscripció a través del Portal del Federat si sol·liciten cita prèvia amb qualsevol dels centres concertats amb l’FCF (es poden consultar a: fcf.cat/reconeixement-medic) per realitzar el reconeixement mèdic abans del 31 de desembre de 2020.

El federat que no renovi la vigència del reconeixement mèdic abans de l’esmentada data (31 de desembre de 2020), se li suspendrà la llicència i no podrà ser alineat en cap partit oficial, inclosos els amistosos autoritzats.

Els federats que s’inscriguin per primera vegada no podran tramitar la seva inscripció amb cita prèvia, hauran de superar el reconeixement mèdic abans d’obtenir la llicència, en tot cas.

Tramitació de les llicències de categoria territorial:

Per a la temporada 2020/2021, la inscripció de federats es durà a terme d’acord amb el següent procediment:

  1. El club vincularà el federat a l’equip que es desitgi, a través de la intranet.
  2. El federat efectuarà el pagament de la quota d’inscripció a l’FCF i de la quota de la Mutualitat, a través del Portal del Federat (www.futbol.cat). Per efectuar aquests pagaments, caldrà que els federats tinguin el reconeixement mèdic en vigor, d’acord amb l’apartat anterior.
  3. El club iniciarà la tramitació de la llicència del federat a través de la intranet federativa.
  4. El federat haurà d’acceptar les condicions d’inscripció i de la llicència, a través del Portal del Federat.
  5. El club finalitzarà la tramitació de la llicència, a través de la intranet.

La signatura del formulari d’inscripció únicament es podrà efectuar de forma digital, per la qual cosa els models de llicències s’hauran de signar digitalment per part del club, a través de la clau de signatura segura, i a continuació es generarà una petició al federat a través de la seva àrea privada del Portal, en la qual podrà visualitzar les condicions de la llicència i acceptar-les. Un cop acceptat el document per ambdues parts, es crearà un PDF que podran visualitzar tant club com federat per a la seva consulta.

Tramitació de les llicències de categoria estatal:

Les llicències de categoria estatal únicament es podran tramitar online a través de la intranet, i aquestes s’hauran d’imprimir en uns fulls en blanc.

Així, els federats que participin en competicions estatals (futbolistes, tècnics, auxiliars o delegats) hauran d’efectuar el pagament de la quota d’inscripció a l’FCF i de la quota de Mutualitat a través de la seva àrea privada del Portal del Federat (www.futbol.cat), i de forma prèvia a aquests pagaments superar el reconeixement mèdic en algun dels centres mèdics concertats amb l’FCF, en el cas que aquesta no es trobi en vigor.

Per a poder efectuar els indicats pagaments, el club haurà de vincular al federat des de la seva intranet a l’equip de categoria estatal corresponent, de la mateixa forma que ho fa amb els federats de categoria territorial. Si algun federat encara no es troba registrat al Portal, el club li haurà de facilitar la carta de registre (que obtindrà de la intranet).

En el cas de les llicències estatals, la signatura no s’efectua de forma digital, sinó directament al formulari, que un cop signat per part de federat i club s’haurà d’escanejar, seguint les instruccions indicades a la intranet.

Pel que fa a les llicències de tècnics que es tramiten directament a l’RFEF, els formularis es poden descarregar des de la portada de la intranet del club, al gestor de peticions de l’RFEF.

Aquesta temporada les llicències definitives de les competicions estatals no es lliuraran als clubs, sinó que s’hauran de descarregar al “Gestor de Peticiones” del programa “Fénix”.

Certificat negatiu de delictes sexuals

A banda, tant per a les categories territorials com per a les estatals, cal tenir present que tots els tècnics, auxiliars, delegats i/o assimilats que estiguin en contacte amb menors hauran de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o bé una declaració responsable conforme s’està en possessió de l’indicat certificat, document que us podreu descarregar a través de la intranet. Per més informació, podeu consultar el següent enllaç: fcf.cat/certificat-negatiu-delictes-sexuals.

Jugadors procedents de l’exterior

L'FCF recorda que tots els futbolistes menors d’edat procedents de l’exterior s’han d’inscriure d’acord amb la normativa de la FIFA sobre transferència internacional de jugadors. Podeu consultar la documentació necessària en cada cas al següent enllaç: fcf.cat/estrangers.

Així mateix, malgrat que també es poden inscriure jugadors procedents de l’exterior que acreditin el seu veïnatge administratiu a Catalunya per dos o més anys en aplicació de la normativa esportiva de Catalunya, aquestes inscripcions no quedaran registrades a l’historial FIFA del jugador i, per tant, no generaran cap dret econòmic a favor dels clubs que tramitin la llicència a través d’aquest procediment.

Pactes entre clubs i futbolistes

L'FCF recorda també que els clubs i futbolistes tenen a la seva disposició, a través del gestor de llicències de la intranet federativa, el model de document de compromís club-federat, en el qual poden recollir-se per escrit els pactes més habituals entre l’entitat i els futbolistes que s’incorporen a la disciplina del club. Davant de qualsevol discrepància, podran fer-se valdre aquests pactes davant de la Comissió de Mediació i Arbitratge de l’FCF (per a més informació, podeu consultar el següent enllaç: fcf.cat/mediacio).

Impressió de les llicències en fulls en blanc

A partir d’aquesta temporada 2020/21, s’eliminen les cartolines com a suport per les llicències territorials i estatals, motiu pel qual aquestes caldrà imprimir-les en fulls en blanc.

Podeu consultar el contingut complet de la circular AQUÍ.TOTA LA INFORMACIÓ DE LA
LLIGA E-FUTBOL FIFA20 - PS4
A què esperes, inscriu-te ja!
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.