Competició | TEMPORADA 2019-2020

benjami 7 tercera divisio | grup 33

Competició | TEMPORADA 2019-2020

PRIMERA VOLTA

Jornada 1 13-10-2019
NATACIO TERRASSA, C D 90 Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G 32 Descansa
MERCANTIL, C.E H 151 SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
SABADELL F.C., C.E. G 29 BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
Descansa 61 Descansa
Descansa 100 Descansa
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C 111 Descansa
Descansa 122 Descansa
Jornada 2 20-10-2019
Descansa 19 Descansa
Descansa 26 NATACIO TERRASSA, C D
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 27 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 83 MERCANTIL, C.E H
Descansa 52 SABADELL F.C., C.E. G
Descansa 07 Descansa
Descansa 14 Descansa
Descansa 06 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
Jornada 3 27-10-2019
Descansa 46 Descansa
NATACIO TERRASSA, C D 103 SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
CERDANYOLA VALLES, F.C. G 114 BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
MERCANTIL, C.E H 100 Descansa
SABADELL F.C., C.E. G 70 Descansa
Descansa 30 Descansa
Descansa 61 Descansa
Descansa 17 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
Jornada 4 03-11-2019
Descansa 26 Descansa
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 74 Descansa
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 52 NATACIO TERRASSA, C D
Descansa 24 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
Descansa 27 MERCANTIL, C.E H
Descansa 62 SABADELL F.C., C.E. G
Descansa 14 Descansa
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C 42 Descansa
Jornada 5 10-11-2019
Descansa 33 SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
Descansa 016 BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
NATACIO TERRASSA, C D 63 Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G 31 Descansa
MERCANTIL, C.E H 61 Descansa
SABADELL F.C., C.E. G 32 Descansa
Descansa 26 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
Descansa 313 Descansa
Jornada 6 17-11-2019
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 110 Descansa
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 131 Descansa
Descansa 72 Descansa
Descansa 19 NATACIO TERRASSA, C D
Descansa 73 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
Descansa 08 MERCANTIL, C.E H
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C 140 SABADELL F.C., C.E. G
Descansa 113 Descansa
Jornada 7 24-11-2019
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 010 BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
Descansa 43 Descansa
Descansa 34 Descansa
NATACIO TERRASSA, C D 22 Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G 41 Descansa
MERCANTIL, C.E H 15 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
SABADELL F.C., C.E. G 015 Descansa
Descansa 62 Descansa
Jornada 8 01-12-2019
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 88 Descansa
Descansa 11 SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
Descansa 23 Descansa
Descansa 110 Descansa
Descansa 07 NATACIO TERRASSA, C D
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C 30 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
Descansa 92 MERCANTIL, C.E H
Descansa 70 SABADELL F.C., C.E. G
Jornada 9 15-12-2019
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 112 Descansa
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 10 Descansa
Descansa 05 Descansa
Descansa 02 Descansa
NATACIO TERRASSA, C D 24 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
CERDANYOLA VALLES, F.C. G 28 Descansa
MERCANTIL, C.E H 101 Descansa
Descansa 100 SABADELL F.C., C.E. G
Jornada 10 22-12-2019
Descansa 34 Descansa
Descansa 011 BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
Descansa 70 SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
Descansa 04 Descansa
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C 120 Descansa
Descansa 83 NATACIO TERRASSA, C D
Descansa 34 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
SABADELL F.C., C.E. G 06 MERCANTIL, C.E H
Jornada 11 12-01-2020
Descansa 91 Descansa
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 82 Descansa
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 60 Descansa
Descansa 06 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
Descansa 116 Descansa
NATACIO TERRASSA, C D 32 Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G 50 SABADELL F.C., C.E. G
Descansa 23 MERCANTIL, C.E H
Jornada 12 19-01-2020
Descansa 09 Descansa
Descansa 12 Descansa
Descansa 07 BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C 82 SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
Descansa 62 Descansa
Descansa 51 Descansa
SABADELL F.C., C.E. G 07 NATACIO TERRASSA, C D
MERCANTIL, C.E H 50 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
Jornada 13 26-01-2020
Descansa 05 Descansa
Descansa 40 Descansa
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 61 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 016 Descansa
Descansa 23 Descansa
Descansa 25 SABADELL F.C., C.E. G
NATACIO TERRASSA, C D 31 MERCANTIL, C.E H
Descansa 95 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
Jornada 14 02-02-2020
Descansa 81 Descansa
Descansa 30 Descansa
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C 50 Descansa
Descansa 35 BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
Descansa 22 SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
SABADELL F.C., C.E. G 17 Descansa
MERCANTIL, C.E H 112 Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G 24 NATACIO TERRASSA, C D
Jornada 15 09-02-2020
Descansa 71 Descansa
Descansa 04 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
Descansa 15 Descansa
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 50 Descansa
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 41 SABADELL F.C., C.E. G
Descansa 36 MERCANTIL, C.E H
Descansa 16 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
NATACIO TERRASSA, C D 57 Descansa

SEGONA VOLTA

Jornada 16 16-02-2020
Descansa 17 NATACIO TERRASSA, C D
Descansa 83 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 015 MERCANTIL, C.E H
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 130 SABADELL F.C., C.E. G
Descansa 61 Descansa
Descansa 015 Descansa
Descansa 05 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
Descansa 06 Descansa
Jornada 17 01-03-2020
Descansa 114 Descansa
NATACIO TERRASSA, C D 50 Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G 27 SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
MERCANTIL, C.E H 24 BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
SABADELL F.C., C.E. G 17 Descansa
Descansa 50 Descansa
Descansa 122 Descansa
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C 11 Descansa
Jornada 18 08-03-2020
Descansa 51 Descansa
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J 115 NATACIO TERRASSA, C D
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C 101 CERDANYOLA VALLES, F.C. G
Descansa 35 MERCANTIL, C.E H
Descansa 12 SABADELL F.C., C.E. G
Descansa 42 Descansa
Descansa 17 Descansa
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C 32 Descansa
Jornada 19 15-03-2020
Descansa - Descansa
Descansa - SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
NATACIO TERRASSA, C D - BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
CERDANYOLA VALLES, F.C. G - Descansa
MERCANTIL, C.E H - Descansa
SABADELL F.C., C.E. G - Descansa
Descansa - Descansa
Descansa - MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
Jornada 20 22-03-2020
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J - Descansa
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C - Descansa
Descansa - NATACIO TERRASSA, C D
Descansa - CERDANYOLA VALLES, F.C. G
Descansa - MERCANTIL, C.E H
Descansa - SABADELL F.C., C.E. G
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C - Descansa
Descansa - Descansa
Jornada 21 29-03-2020
Descansa - SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
Descansa - BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
Descansa - Descansa
NATACIO TERRASSA, C D - Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G - Descansa
MERCANTIL, C.E H - Descansa
SABADELL F.C., C.E. G - MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
Descansa - Descansa
Jornada 22 05-04-2020
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C - SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
Descansa - Descansa
Descansa - Descansa
Descansa - NATACIO TERRASSA, C D
Descansa - CERDANYOLA VALLES, F.C. G
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C - MERCANTIL, C.E H
Descansa - SABADELL F.C., C.E. G
Descansa - Descansa
Jornada 23 19-04-2020
Descansa - BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J - Descansa
Descansa - Descansa
Descansa - Descansa
NATACIO TERRASSA, C D - Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G - MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
MERCANTIL, C.E H - Descansa
SABADELL F.C., C.E. G - Descansa
Jornada 24 26-04-2020
Descansa - BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
Descansa - SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
Descansa - Descansa
Descansa - Descansa
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C - NATACIO TERRASSA, C D
Descansa - CERDANYOLA VALLES, F.C. G
Descansa - MERCANTIL, C.E H
SABADELL F.C., C.E. G - Descansa
Jornada 25 03-05-2020
Descansa - Descansa
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C - Descansa
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J - Descansa
Descansa - Descansa
Descansa - MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
NATACIO TERRASSA, C D - Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G - Descansa
MERCANTIL, C.E H - SABADELL F.C., C.E. G
Jornada 26 10-05-2020
Descansa - Descansa
Descansa - BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
Descansa - SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C - Descansa
Descansa - Descansa
Descansa - NATACIO TERRASSA, C D
SABADELL F.C., C.E. G - CERDANYOLA VALLES, F.C. G
MERCANTIL, C.E H - Descansa
Jornada 27 17-05-2020
Descansa - Descansa
Descansa - Descansa
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C - Descansa
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J - MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
Descansa - Descansa
Descansa - Descansa
NATACIO TERRASSA, C D - SABADELL F.C., C.E. G
CERDANYOLA VALLES, F.C. G - MERCANTIL, C.E H
Jornada 28 24-05-2020
Descansa - Descansa
Descansa - Descansa
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C - BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
Descansa - SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
Descansa - Descansa
SABADELL F.C., C.E. G - Descansa
MERCANTIL, C.E H - NATACIO TERRASSA, C D
CERDANYOLA VALLES, F.C. G - Descansa
Jornada 29 31-05-2020
Descansa - Descansa
Descansa - Descansa
Descansa - MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C
BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C - Descansa
SANT CUGAT FUTBOL CLUB J - Descansa
Descansa - SABADELL F.C., C.E. G
Descansa - MERCANTIL, C.E H
NATACIO TERRASSA, C D - CERDANYOLA VALLES, F.C. G
Jornada 30 07-06-2020
Descansa - Descansa
MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. C - Descansa
Descansa - Descansa
Descansa - BASE MONTCADA CLUB FUTBOL C
SABADELL F.C., C.E. G - SANT CUGAT FUTBOL CLUB J
MERCANTIL, C.E H - Descansa
CERDANYOLA VALLES, F.C. G - Descansa
Descansa - NATACIO TERRASSA, C D
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.